Diplomitöö "Väärtustades vana uues kuues"

Diplomitöö puhul oli tegemist  büroo sisekujundusprojektiga, mis asus tsaariaegses kasarmus Tondi tänaval. Büroo planeeriti avatud lahendusega, kus puuduvad kindlate vaheseintega ruumid. Ruumi läbipaistvus ehk siseruumi visuaalse piiramatuse saavutamine oli selle projekti idee ning diplomitöö eesmärk. Inimestevaheline suhtlus on büroodes väga oluline ning antud ruumis on avatus tähtsal kohal. Samas peab lisama, et hoone väärtuslikku arhitektuuri arvestades tuli leida ka harmoonia modernse kujunduse ja vana miljöö vahel. Kontori sisustamisel lähtuti põhimõttest – kuub peab kandjale sobima.